คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EC) มทร.อีสาน นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (EC) มทร.อีสาน นครราชสีมา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Message us